Spolek Za kulturu z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci volného přístupu ke kultuře ve smyslu ochrany tradičních prostor a prostranství, kde byly historicky pořádány a organizovány kulturní akce, k navrácení kulturního života do těchto kulturně vyloučených a zapomenutých míst, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti kultury a společenského vyžití spoluobčanů.

Základními účely spolku jsou:

  • Zajištění volného přístupu ke kultuře ve smyslu ochrany tradičních prostor a prostranství, kde byly historicky pořádány a organizovány kulturní akce, k navrácení kulturního života do těchto kulturně vyloučených a zapomenutých míst, což je hlavním posláním spolku.
  • Poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti kultury a společenského vyžití spoluobčanů.

Sídlo spolku

Za kulturu z.s.
Okružní 892/12
674 01 Třebíč

Stanovy

Stanovy
POŘADÁME BACKSTAGE OF STAŘEČ